schilderijen | illustraties | visuals

Beter samenwerken

Visual voor een lokale overheid, om uit te leggen hoe er via een nieuw digitaal systeem beter kan worden samengewerkt.

Digitaal afgeleverd in pdf.